en

ro

en

tr

it

it

Jakosc | XM SIlverLine

Jakość wyrobów włókienniczych

Jakość wyrobów włókienniczych jest tworzona podczas wszystkich etapów ich wytwarzania, począwszy od produkcji przędzy i nici do surowej tkaniny aż do wykończenia. Dlatego poprawę jakości można osiągnąć tylko poprzez dokładny i skuteczny system kontroli, który obejmuje każdy proces.

Kryteria testowe stosowane przez XM Textiles uwzględniają powszechnie przyjęte normy ISO (np. kurczliwość – ISO 6330-2000, odporność koloru na ścieranie – ISO 105 X12-2001 itd.)
Firma XM Textiles stosuje 3-etapowy system kontroli jakości.quality3-2

Pierwszy etap obejmuje badanie tkaniny w miejscu produkcji, a mianowicie:
– Badanie tkanin surowych
– Kontrolowanie procedury przygotowania do farbowania tkaniny i samego procesu farbowania
– Nadzór nad przestrzeganiem standardów technologii wykończenia
W drugim etapie badany jest gotowy produkt. Zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami nasi eksperci sprawdzają nie mniej niż 10% łącznej wielkości zamówienia. Firma XM Textiles stosuje metodę kontroli jakości tkanin obejmującą„Dziesięć punktów”, która została stworzona na podstawie amerykańskiego systemu „Czterech punktów”. Obecny system przydziela pewną liczbę punktów każdemu defektowi według jego umiejscowienia (po stronie osnowy lub wątku) oraz wielkości. Następnie możemy obliczyć całkowitą liczbę punktów na rolkę i wyciągnąć wnioski odnośnie do jej jakości.
W etapie trzecim próbki są wysyłane do naszego laboratorium w celu przeprowadzenia oceny końcowej zgodnie z normami ISO, jak również w celu potwierdzenia wysyłki bieżącego zamówienia. W warunkach laboratoryjnych testujemy kurczliwość, trwałość kolorów podczas prania, tarcie na sucho i na mokro, rozrywanie i wytrzymałość na rozciąganie, dopasowanie kolorów oraz powlekanie warstwą PU lub wykończenie wodoodporne (WR) dla tkanin, które spełniają powyższe cechy. Gdy nie ma możliwości przeprowadzenia analizy w laboratorium (np. na odporność na wybarwienia pod wpływem światła lub na zawartość formaldehydu), próbki są kontrolowane w laboratoriach STR i SGS, których wyniki są uznawane na całym świecie.